Smo člani inžinirske zbornice Slovenije in vpisani v imenik projektivnih podjetij pod številko 2617.

V sodelovanju s partnerji izdelujemo:

Projektno dokumentacijo za visoke gradnje

Idejne projekte (IP), Projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), Projekte za izvedbo(PZI), Projekti izvedenih del(PID).

Načrte gradbenih konstrukcij za objekte z leseno, jekleno ali masivno konstrukcijo.

Izvajamo: Celovite postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja po pooblastilu investitorja, projektantski in izvedbeni inžiniring.